Over ons

Wijkrestaurant De Duindoorn, als onderdeel van Stichting Wijkbedrijf Selwerd, is voor en door bewoners van de wijk. De Duindoorn is een plek in de wijk waar bewoners terecht kunnen om zichzelf, elkaar en de wijk vooruit te helpen. De Duindoorn is een ontmoetingsplaats en een plek om te participeren door maatschappelijk actief te zijn als vrijwilliger, te leren of via een participatiebaan betrokkenheid te tonen. Ook kunnen er stappen gemaakt worden richting opleiding, betaald werk en ondernemerschap. Er is ruimte om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. De Duindoorn biedt een veilige plek waarin iedereen in zijn/haar eigen tempo kan participeren.

Restaurant De Duindoorn is een Erkend Leerbedrijf.

DE DUINDOORN & DRAGANT

Het wijkrestaurant is gevestigd in studentenflat Dragant. Er wonen 314 studenten in het gebouw. De flat is enige jaren geleden gerenoveerd door woningcorporatie Lefier. Lefier heeft de gemeenschappelijke ruimte ter beschikking gesteld aan het wijkrestaurant. De Duindoorn is voor de studenten een ontmoetingsplek, een plek om (gezamenlijk) te kunnen studeren en het geeft de mogelijkheid een lekkere maaltijd te nuttigen. Het is daarmee een verlengstuk, een tweede huiskamer, van hun studio’s in het gebouw.

De historie van Selwerd

Wijkrestaurant De Duindoorn ligt in de wijk Selwerd. In het jaar 0 woonden er al mensen in het gebied wat nu Selwerd is. Later behoorde het tot het Bisdom van Utrecht.

Het hoofd van het Klooster van Ruinen in Drenthe kocht hier een stuk land in Selwerd in 1169. Dit leidde tot de bouw van een klooster van de orde van de Benedictijner. Dit klooster stond er vanaf 1207 en was gelegen achter de huidige begraafplaats Selwerderhof. Ook was in het huidige Selwerd een kasteel gebouwd. Door verschillende oorlogen, waaronder de Tachtigjarige Oorlog, zijn de gebouwen afgebroken in de 16e eeuw.

Het gebied heeft door de eeuwen heen verschillende namen gehad. In oude oorkonden komt dit gebied voor als Zelewerth, Seleworde, Selwrt, Zylewe, Syloe en Selwert.